Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osciloskopy

Je to měřící přístroj umožňující prostřednictvím obrazovky nebo displeje zviditelnit průběh různých elektrických i neelektr. veličin, které by jsme jinak nespatřili.

Použití: - elektronice, radiotechnice

-          lékařství, fyzika, chemie, biologie..

  Dělení: - dle pozorovaného signálu signálu:                      

           - analogové

           - digitální

            - podle počtu kanálů (1-4)

- podle šíře přenášeného pásma (nf. 10-40, univerzální do 100-500 MHz, vf. Do jednotek GHz)

 

VP, HP – vertikální a horizontální předzesilovače

(zajišťují amplitudovou úpravu signálu na úroveň vybuzení)

Koncové zesilovače – VZ, HZ

ČZ – Časová základna (vyrábí pilové napětí,

které umožňuje rozvinutí pozorovaného signálu  v čase). Pracuje ve dvou režimech a to:

AUTO – časová základna kmitá volně i bez přítomnosti synchronizačního impulsu.

            - to je významné pro nastavení stopy osciloskopu

NORMAL – čz běží jen ve spuštěném režimu

 

Přepínač INT, EXT slouží k přepínání zdroje signálu

Přepínač 2 v poloze 1 - Y = d(t)

                                 2 – Y= f(x) zobrazí signál v jiných souřadnicích

SO – synchronizační obvod (zajistí stabilitu zobrazovaného průběhu na stínítku obrazovky

 Osciloskopycká obrazovka:

Je jednou z hlavních součástí osciloskopu. Umožňuje převést signál do viditelného světelného záření. Pro použití v osciloskopu je vhodná obrazovka s elektrostatickým vychylováním a to díky širokému frekvenčnímu rozsahu.

Katoda K – slouží jako zdroj volných elektronů.

Mřížka G – slouží k řízení jasu

Anoda A- slouží pro tvarování a zostřování paprsku (říkáme že slouží k fokusaci)

Elektrody G,A2,A3 mají tvar válce s přepážkami, uvnitř kterých jsou otvory pro průchod paprsku.

H,V – vertikální a horizontální systém, má tvar dvou párů desek, pootočených o 90°.

 

Základní osciloskopická měření:

Zobrazení průběhu a měření napětí:

Zobrazení průběhu se děje v čase, veličina, kterou lze odečíst je amplituda signálu = Umax anebo dvojnásobná amplituda 2Umax, která se nazývá napětí špička - špička.

Tyto veličiny odečítáme v dílcích na rastru obrazovky a počet dílků pak vynásobíme nastavenou citlivostí.

Zobrazení harmonického signálu na stínítku osciloskopu.

Měření času je velmi jednoduché spočívá v oděčtu daného časového úseku na stínítku v dílcích rastru a jeho vynásobením rychlostí časové základny.

Měření kmitočtu – je možné pomocí odečtení délky periody v dílcích a vynásobením cejchované rychlosti časové základny. Z takto vypočítané doby periody vypočteme kmitočet jako převrácenou hodnotu  f = 1/T.

Měření fázového úhlu se provádí dvěma způsoby a to:

- dvoukanálovým zobrazením signálu

- pomocí Lissajousových obrazců

Při dvoukanálovém zobrazení pozorujeme fázový posuv jako vzájemný lineární posun obou zobrazených signálů. Odečteme délku periody a vzájemný posun v dílcích rastru a za pomoci přímé úměrnosti vypočítáme φ ve stupních.

 

Při měření lissajusouvých  obrazců vypneme časovou základnu, na vertikální a horizontální vstupy přivedeme signály, jejichž fázový posun chceme měřit. Na stínítku vznikne elipsa, z jejíž rozměrů vypočteme žádaný fázový úhel.